Kallelse till Årsmöte!

Lördagen 14 april 2018 kl 11.00
Jönköpings Brukshundklubb Vägbeskrivning hittar ni på www.jbhk.se, under fliken ”Kontakt”
Motioner skall ha inkommit senast tre veckor före årsmötet, dvs senast 24 mars 2018, till SBS´ sekreterare Camilla Lebzien, Berggatan 8E, 733 35 Sala, alternativt till sekreterare@basenji.se (underskrivet och scannat).
Direkt efter årsmötet kommer vi att ha ett kortare medlemsmöte där vi tar upp aktuella frågor om vår ras. Skicka gärna in önskemål på förhand till styrelsen@basenji.se (rubrik medlemsmöte).

Välkomna!