Kallelse till Årsmöte samt temadag!

Lördagen 6 april 2019, 10:30

Jönköpings Brukshundklubb

Vägbeskrivning hittar ni på www.jbhk.se, under fliken ”Kontakt”

Motioner skall ha inkommit senast tre veckor före årsmötet, dvs senast 15 mars 2018, till SBS´ sekreterare Camilla Lebzien, Berggatan 8E, 733 35 Sala, alternativt till sekreterare@basenji.se (underskrivet och scannat).

Direkt efter årsmötet kommer vi att ha paus för fika och enklare förtäring. Därefter temadag ”Anatomi”. Sofie Krigholm går igenom hundens anatomi. Vi kommer även avdela tid för diskussion om exempelvis cystinstenar.

Anmäl till kassor@basenji.se -
Och skriv med om du vill ha något äta under dagen!

Välkomna!