Ni har väl inte glömt?

Glöm inte att betala era medlemsavgifter inför årsmötet i Jönköping.

Som medlem i klubben får man delta i alla klubbens anordnade utställningar, aktiviteter och prov. Som medlem får man dessutom vår medlemstidning Basenjibladet hemskickad i brevlådan 4 gånger om året. För adressändring maila till kassören.

Medlemsavgifter:
Huvudmedlem SEK 300:-
Medlem i utlandet SEK 300:-
Familjemedlem SEK 30:-
Valpmedlem SEK 150:-

Betala in avgiften på SBS's plusgiro: 97 08 81-9
Ange vad betalningen avser samt namn, adress och emailadress.

Vid familjemedlemskap:
Notera på inbetalningskortet vem som är huvudmedlem, samt namn på familjemedlem. OBS! Alla i familjen måste vara bosatta på samma adress.

Vid valpmedlemsskap:
Uppfödare kan skänka medlemskap till en ny valpköpare för en kostnad av SEK 150,-. Vänligen notera att man kan bara skänka medlemskap till personer boendes i Sverige samt till personer som inte varit medlemmar det senaste året.

Medlemskapet betalas kalendervis från januari till december.

Betalningar från utlandet:
IBAN SE35 9500 0099 6026 0970 8819
BIC/SWIFT NDEASESS
Bank Nordea Stockholm

Genom att lämna bifogade uppgifter till klubben Svenska Basenjisällskapet, samtycker jag till att personuppgifterna behandlas av klubben Svenska Basenjisällskapet enligt EU:s dataskyddsförordning för att användas som adresslista för klubbns utskick till medlemmar.