Nytt år och hög tid att betala in för sitt medlemskap 2018!

Som medlem i klubben får man delta i alla klubbens anordnade utställningar och prov. Som medlem får man dessutom vår medlemstidning Basenjibladet hemskickad i brevlådan 4 nummer om året.

Medlemsavgifter:
Huvudmedlem SEK 300:-
Medlem i utlandet SEK 300:-
Familjemedlem SEK 30:-

Betala in avgiften på SBS's plusgiro: 97 08 81-9
Ange vad betalningen avser samt namn, adress och emailadress.

Vid familjemedlemskap:
Notera på inbetalningskortet vem som är huvudmedlem, samt namn på familjemedlem.
OBS! Alla i familjen måste vara bosatta på samma adress.

Medlemskapet betalas kalendervis från januari till december.

Betalningar från utlandet:
IBAN SE35 9500 0099 6026 0970 8819
BIC/SWIFT NDEASESS
Bank Nordea Stockholm

Observera att klubben ej skickar ut något inbetalningskort för nya årets medlemskap.