Datum Arrangör: Plats: Domare:  
         
2018-04-07/08 VKLC  Södra Hovdala, Hässleholm Vakant   
2018-04-14/15 VKLC Södra Hovdala, Hässleholm Vakant  

2018-05-12/13 VKLC Bråviken Bronäs Lars-Göran Larsson & Susanne Leifors Resultat*

2018-06-09 VKLC Norra Västernorrland Vakant  

2018-07-14/15 VKLC Svealand - Vakant  
2018-07-30/31 VKLC Bråviken/Svealand - Vakant  

2018-08-12 VKLC Norra Bjurholm Vakant   

2018-09-15 VKLC Norra Boden Vakant  
2018-09-29/30 VKLC Södra Växjötrakten Vakant