Anmälningsblankett/Entry form

SWEDISH BASENJI SPECIALTY 2018
High Chaparral, Kulltorp

den
14 Juli 2018
  

Hunden anmäls i följande klass:
Entering classes:
  
Valpklass 4-6 mån
Puppies 4-6 months
  
Unghundsklass 15-24 mån
Intermediate class 15-24 months
  
Veteranklass från 8 år
Veteran class from 8 years
  
Valpklass 6-9 mån
Puppies 6-9 months
  
Öppen klass från 15 mån
Open class from 15 months
  
Veteranklass 10+
Veteran class from 10+ (no fee)
  
Juniorklass 9-18 mån
Junior class 9-18 months
  
Championklass från 15 mån
Champion class from 15 months
  
Jag beställer en katalog!
I would like a catalogue!

  

Hundens namn o eventuella titlar/Dogs name and titles:
Födelsedatum/Birth: Reg. nummer/Registration no: Färg/Colour: Kön/Gender:
Hane:
Male:
Tik:
Bitch:
Faderns namn & eventuella titlar/Fathers name and titles:
Moderns namn & eventuella titlar/Mothers name and titles:
Antal certifikat hunden har i Sverige och datum för senaste certet?
Uppfödare, namn & adress/Breeders name and adress:
Ägare, namn & adress/Owners name and adress:
Telefonnummer/Phone number:
E-mailadress: