Ordförande: Styrelsen Svenska Basenjisällskapet:
Madelene Lönn -
Lärkvägen 7, 749 62 Örsundbro
Tel.
0706-49 00 31
E-postkontakt med hela styrelsen -

Vice Ordförande: Kassör:
Eva Innala -
Grillbyvägen 10, 749 51 Grillby
Tel. 0761-08 99 10
Kerstin Gryhed -
Höglindavägen 32, 163 21 Spånga
Tel. 0730-37 75 11

Sekreterare: Ledamot (Mötessekreterare):
Camilla Lebzien -
Berggatan 8E, 733 35 Sala
Tel. 0709-58 15 15
Peter Lindestam -
Kapellvägen 24D, 507 70 Gånghester
Tel. 0706-09 16 54

Ledamot: Ledamot:
Emma Prahl -
Sonetorpsgatan 18D, 281 47 Hässleholm
Tel. 0729-93 25 75
Liselotte Larsson -
Vagnmakarebyn 3A, 218 40 Bunkeflostrand
Tel. 0707-49 09 16

Suppleant: Suppleant:
Magnus Svensson -
Gästgivarevägen 16, 671 30 Arvika
Cecilia Åkerblad -
 

  

 

Revisorer:

 

 
Revisor: Revisor:
Lennart Jansson - Alexandra Holmgren

Revisorsuppleant: Revisorsuppleant:
Jenny Lärka Gunnel Uddman

 

Valberedning:

 

   
Sammankallande: 2 år: 1 år:
Diana Bjurström -
 
Naranja Persson -
 
Carina Johannson